V njihova življenja je nenadoma posegla težka bolezen.
Pomagajmo jim nazaj v življenje. Z vašo pomočjo jim bo omogočen program celostne rehabilitacije, ki bo omilil posledice težke bolezni in zahtevnega zdravljenja.

Vaša donacija rešuje življenja.

#nazajvzivljenje

Prvi tovrstni program v Sloveniji
za bolnike s krvnim rakom

Program celostne rehabilitacije bolnikov s krvnimi raki je prvi pilotni program v Sloveniji, ki bolnikom s krvnimi raki pomaga preprečevati neželene učinke težkega zdravljenja, poveča možnosti za ozdravitev, omogoča hitrejše okrevanje, izboljša kakovost življenja ter jim omogoči hitrejšo in lažjo vrnitev nazaj v socialno, delovno ali izobraževalno okolje.

Izvaja ga Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, v partnerstvu z Združenjem hematologov Slovenije ter v sodelovanju z različnimi slovenskimi strokovnjaki s področja celostne rehabilitacije.

Program je prilagojen potrebam bolnikov z levkemijo, limfomom in diseminiranim plazmocitomom in drugimi oblikami krvnih rakov v času aktivnega zdravljenja ali takoj po njem ter bolnikom po presaditvi krvotvornih matičnih celic. Program sestavljajo trije nosilni moduli in različne dodatne oblike svetovanja:
• Fizikalni in gibalni modul: redna tedenska telesna vadba s fizioterapevtom ali kineziologom.
• Prehranski modul: ocena prehranskega stanja, prehranski načrt in informiranje o uravnoteženi prehrani bolnika z rakom s strani kliničnega dietetika.
• Psihosocialni modul: mesečne skupinske delavnice s psihologinjo.
• Posvetovalnice s strokovnjaki: mesečne posvetovalnice s strokovnjaki na temo prehrane, gibanja, psihosocialnega stanja in obvladovanja različnih zdravstvenih težav.
• Individualno svetovanje strokovnjakov in predstavnikov Združenja L&L.

Program je za uporabnike brezplačen. Za vse dodatne informacije o programu, pogojih za priključitev, terminih in postopku vključitve povprašajte na elektronski naslov limfom.levkemija@gmail.com.

S pilotnim programom, ki traja od oktobra 2017 do novembra 2019, bomo dokazali, da je rehabilitacija za bolnika z rakom nujna, učinkovita in daje opazne rezultate. Celostna rehabilitacija ni pomembna le za bolnika, temveč za celotno skupnost in državo, saj se strokovno rehabilitiran posameznik hitreje vrne nazaj v življenje in je koristen sebi in družbi.

Da bo celostna rehabilitacija čim prej postala del rednega zdravljenja in dostopna vsem bolnikom z rakom v Sloveniji, ki jo potrebujejo, potrebujemo vašo pomoč.

Že majhen prispevek lahko pomeni veliko razliko v življenju posameznikov, ki jih je zaznamovala težka bolezen. Vaša donacija rešuje življenja in pomaga bolnikom nazaj v življenje.

Bolnikom pomagamo nazaj v življenje

Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki so že vključeni v program celostne rehabilitacije.

»Brez tega programa bi bil še vedno doma, bolj ali manj prikovan na posteljo. Danes hodim v službo.«

»Tovrstnega programa ne more izvajati vsak zdravnik ali specialist. Vaje so tako posebne in prilagojene vsakemu od nas, da potrebujemo posebej usposobljene strokovnjake.«

Kako program
poteka?

Komu je program namenjen?

Program celostne rehabilitacije je namenjen bolnikom z levkemijo, limfomom, diseminiranim plazmocitomom in drugimi krvnimi raki v času aktivnega zdravljenja ali takoj po njem ter bolnikom po presaditvi krvotvornih matičnih celic.

Kaj želimo s programom doseči?

Osrednji namen programa je omiliti posledice težkih in zahtevnih terapij, ki so pogosto na meji človeških vzdržljivosti tako na fizični kot psihični ravni, izboljšati učinkovitost zdravljenja in kakovost življenja bolnika ter mu pomagati, da se čim hitreje in s čim manj težavami vrne nazaj v življenje, med prijatelje in v delovno okolje.

Kako se bolnik v program vključi?

Prvo informacijo in priporočilo za program bolnik dobi pri hematologu ali onkologu, ki ga zdravi. Nato bolnik ali njegov svojec stopi v stik s koordinatorko izvajalca programa, ki poskrbi za izčrpno informiranje o poteku programa ter se z bolnikom dogovori za uvodna testiranja in posvet s strokovno vodjo pilotnega programa. Bolnik je po vstopu v program vključen šest mesecev.

Kje program poteka?

Program celostne rehabilitacije se izvaja v Ljubljani in Mariboru. Bolnikom priporočamo vključitev v rehabilitacijo bližje kraju bivanja, ne glede na to, v kateri zdravstveni ustanovi se zdravijo.

Kako program poteka?

Ob vstopu v program se bolnik izčrpno pogovori s strokovnjakom hematologom, nato pa je deležen uvodnih meritev fizikalno-gibalnih sposobnosti ter prehranske in psihosocialne ocene. Po vključitvi v program se bolnika na rednih posvetovalnicah in delavnicah ter organizirani fizikalni vadbi redno spremlja skozi celoten proces rehabilitacije. Ob koncu programa se vse meritve in ocene ponovijo, bolniku pa izroči mnenje o njegovem napredku, uspehu rehabilitacije ter izda pisna priporočila za nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku programa.

Kako je program sestavljen?

  • Fizikalni in gibalni modul: redna tedenska telesna vadba s fizioterapevtom ali kineziologom.
  • Prehranski modul: ocena prehranskega stanja, prehranski načrt in informiranje o uravnoteženi prehrani bolnika z rakom s strani kliničnega dietetika.
  • Psihosocialni modul: mesečne skupinske delavnice s psihologinjo.
  • Posvetovalnice s strokovnjaki: mesečne posvetovalnice s strokovnjaki na temo prehrane, gibanja, psihosocialnega stanja in obvladovanja različnih zdravstvenih težav.
  • Individualno svetovanje strokovnjakov in predstavnikov Združenja L&L.

Program bolnikom nudi še eno pomembno dodano vrednost, in sicer redno sodelovanje s strokovnjaki in druženje z bolniki s podobnimi izkušnjami. Vse to bolnike motivira, jim daje občutek, da v težavah niso edini ali sami, blagodejno vpliva na njihovo splošno počutje ter jim daje občutek varnosti in zaupanja v zdravljenje in okrevanje.

Dosedanji udeleženci z nasmehom povedo, da je bila spodbuda drugih udeležencev programa velikega pomena pri začetku njihovega okrevanja in mnogi med njimi so v okviru programa sklenili tudi trajna prijateljstva.

Program je za uporabnike brezplačen.

Kdo in kako se lahko vključi v program?

Program je namenjen bolnikom, ki trpijo za posledicami bolezni in zahtevnega zdravljenja, ne glede na starost, spol ali trenutno fizično počutje.

Program je namenjen bolnikom z levkemijo, limfomom, diseminiranim plazmocitomom in drugimi krvnimi raki v času aktivnega zdravljenja ali takoj po njem ter bolnikom po presaditvi krvotvornih matičnih celic, ki se soočajo s posledicami bolezni, napornega zdravljenja ali z novimi življenjskimi preizkušnjami, pred katerimi so se znašli.

O programu jih lahko obvesti lečeči hematolog, onkolog, medicinska sestra ali pa jih obvesti Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, ki je izvajalec programa.

Premišljeno sestavljen program pomaga slehernemu bolniku, saj so individualna obravnava bolnika ter različne aktivnosti in obravnava v skupinah prilagojene zahtevam in potrebam vsakega udeleženca programa.

Vaša donacija rešuje življenja.

Kakšni so bolnikovi
»delovni dnevi« v programu?

Bolnik se v program vključi prostovoljno in na lastno željo. Po uvodnih administrativnih formalnostih in izčrpnem informiranju o poteku programa s koordinatorko programa sledijo uvodna testiranja na različnih področjih in posvet s hematologom.

Bolnikove fizikalno-gibalne sposobnosti izmeri in oceni fizioterapevt, ki bolnika glede na njegove zmogljivosti in splošno fizično stanje razvrsti v primerno skupino za skupinsko fizikalno vadbo. Bodisi v skupino, ki jo vodi fizioterapevt, bodisi v skupino, ki jo vodi kineziolog.

Prehransko stanje bolnika oceni klinični dietetik. Ta na podlagi prehranske anamneze, merjenja telesne sestave z bioimpedančno metodo inosebnega pogovora bolniku poda zanj primerne smernice za prehranjevanje.

Bolnik se v program vključi prostovoljno in na lastno željo. Po uvodnih administrativnih formalnostih in izčrpnem informiranju o poteku programa s koordinatorko programa sledijo uvodna testiranja na različnih področjih in posvet s hematologom.

Bolnikove fizikalno-gibalne sposobnosti izmeri in oceni fizioterapevt, ki bolnika glede na njegove zmogljivosti in splošno fizično stanje razvrsti v primerno skupino za skupinsko fizikalno vadbo. Bodisi v skupino, ki jo vodi fizioterapevt, bodisi v skupino, ki jo vodi kineziolog.

Prehransko stanje bolnika oceni klinični dietetik. Ta na podlagi prehranske anamneze, merjenja telesne sestave z bioimpedančno metodo inosebnega pogovora bolniku poda zanj primerne smernice za prehranjevanje.

Ko bolnik zaključi šestmesečni program rehabilitacije, se vsa uvodna testiranja in ocene ponovijo ter s strani strokovnjakov pripravi ocena uspešnosti bolnikove rehabilitacije. Bolnik ob zaključku ponovno opravi izčrpen razgovor s hematologom, ki mu razloži njegov napredek in priložnosti za dodatne izboljšave ter mu izda pisno poročilo s priporočili za aktivnosti v prihodnje.

Vaša donacija
rešuje življenja

Vaš prispevek bo omogočil, da bo pilotni program postal del rednega zdravljenja bolnikov s krvnimi raki. S tem ne boste bolnikom omogočili le hitrejšega okrevanja, temveč jim boste pomagali nazaj v življenje. V življenje, ki jim ga je težka bolezen vzela.

TRR donacija

Sredstva lahko donirate tudi preko TRR:
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L
Povšetova 37, 1000 Ljubljana
SI56 0205 6025 6928 596 (NLB d.d.)
koda namena: CHAR
namen: Donacija za rehabilitacijo
sklic: SI00 2018

Hvala v imenu vseh, ki želijo nazaj v življenje.
Vaša donacija rešuje življenja.

Vaša donacija
rešuje življenja

Spremljajte, delite, vprašajte.

Spremljajte nas tudi na Facebooku,
kjer vam bomo podrobneje predstavili program in z veseljem odgovorili tudi na kakšno vprašanje.